Informacje

  • Publikacja zostanie wydana w wersji elektronicznej
  • Wydanie artykułu jest darmowe
  • Artykuły wraz ze skanem podpisanej zgody trzeba wysłać na adres okiwziuph@gmail.com do 4 czerwca 2018
  • Artykuł powinien mieć co najmniej liczyć sobie minimum 20 000 znaków
  • Artykuł do monografii może być w dowolnym języku, jednakże by trafił do czasopisma musi być napisany w języku angielskim
  • Najwyżej ocenione artykuły mogą zostać skierowane do procesu wydawniczego w czasopiśmie naukowym listy B: „Studia Informatica”
WZÓR FORMATOWANIA ARTYKUŁU
OŚWIADCZENIE - ZGODA NA WYKORZYSTANIE REFERATU